Cobrista tähtiseura
Julkaistu: 18.11.2021 00.00

Cobrista tähtiseura

COBRISTA TÄHTISEURA !!!!

Yli vuoden kestänyt työ tuli viimein päätökseen, kun Cobrat sai oikeuden käyttää tähtiseuramerkkiä 18.11. 2021 suoritetun auditoinnin perusteella. Auditoinnissa havaitut pienet puutteet on korjattu ja täsmennykset tehty. Cobrat on Oulaisten ensimmäinen urheiluseura ja koko jokilaaksojen ensimmäinen jääkiekkoseura, jolle tähtimerkki on myönnetty.

Auditoinnissa tarkastettiin mm. Cobrille laadittu urheilutoiminnan linjaus, jotta siitä löytyy tarvittava ohjeistus harjoittelun sisältöön ja määriin eri ikäluokkiin. Lisäksi käytiin läpi, että seurakäsikirjassa on tarvittavat ohjeet ja toimenkuvaukset seuran toimihenkilöille ja seuralla on ohjeistus hallinnon järjestämiseksi ja niitä ohjeita noudatetaan.

Tähtiseuraprojektista Cobrissa vastasi Junioripäällikkö Janne Vuoti, hallituksen jäsen Samuli Hannula ja puheenjohtaja Markku Hanhela.

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen yhteinen laatuohjelma, joka tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa.

Tähtimerkki on lupaus laadusta. Tähtimerkin saaneessa seurassa toimitaan vastuullisesti, kuunnellaan ja kannustetaan osallistujia, reagoidaan ympärillä tapahtuviin muutoksiin, toimitaan modernisti ja vaikutetaan toimintaympäristöön. Tähtiseurassa jokainen voi urheilla ja liikkua omalla tasollaan kohti omia tavoitteitaan ja kehittyä.

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseura-ohjelma/

Lisätiedot puheenjohtaja Markku Hanhela 040-5385153